U kunt zich bij mij aanmelden voor psychologische behandeling en diagnostiek van verschillende klachten:

 • Angstklachten
 • Stemmingsklachten 
 • Traumagerelateerde klachten
 • Ontwikkelingsproblematiek, zoals een verstandelijke beperking, ADHD en ASS
 • (lichte) persoonlijkheidsproblematiek
 • Relatieproblemen
 • Burn-outklachten 
 • Rouw- en verliesverwerking

Met sommige klachten kan ik u niet verder helpen. Dit komt doordat ik bijvoorbeeld geen crisiszorg kan bieden buiten de contactmomenten. Ook heb ik geen samenwerkingsverband met een psychiater of andere disciplines. Dit maakt dat u voor de volgende hulpvragen niet bij mij terecht kan:

 • Wanneer er sprake is van acute en ernstige psychiatrische problematiek, waarbij crisisinterventie of zeer intensieve behandeling noodzakelijk is. Ook zeer ernstige persoonlijkheidsproblematiek kan ik niet behandelen
 • Wanneer uw voornaamste hulpvraag ligt op maatschappelijk gebied, zoals financiën, schulden, woon- of werkproblemen
 • Wanneer er sprake is van verslaving gerelateerde problematiek, zoals afhankelijkheid op het gebied van drugs, alcohol, medicijnen en gamen)

Online therapie

U heeft bij mij de mogelijkheid om uw therapie online te volgen. Online therapie klinkt voor veel mensen in eerste instantie onpersoonlijk. Echter is het via deze weg ook zeker mogelijk om warme zorg te krijgen. Bovendien kunt u op deze manier therapie krijgen vanuit uw vertrouwde omgeving. Ook biedt het meer flexibiliteit in het maken van afspraken en bespaart het vaak een hoop reistijd. Indien u vragen heeft over deze mogelijkheid mag u altijd mailen naar Tamara@psychologievanpuijvelde.nl

Werkwijze

U kunt zich aanmelden door mij te mailen via Tamara@psychologievanpuijvelde.nl met uw hulpvraag. Daarna zal ik contact met u opnemen om een eerste gesprek in te plannen. Wanneer er een datum en tijd is vastgelegd, ontvangt u een mail met daarin de benodigde gegevens. Ook zult u een vragenlijst ontvangen die uw klachten in beeld brengen. Om voor vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijsbrief nodig van uw huisarts.

De start van een behandeling bestaat altijd uit één of meerdere intakegesprekken, waarbij uw klachten en hulpvraag uitgebreid in kaart worden gebracht. Tevens is dit de kennismaking, waarbij u kunt nagaan of er sprake is van een klik. Therapie is erg persoonlijk en daarvoor is het belangrijk dat u zich prettig voelt bij uw therapeut. 

Op basis van het intakegesprek wordt er samen met u een behandelplan opgesteld, waarin beschreven staat aan welke doelen u wilt werken en op welke wijze. De behandeling zal bestaan uit individuele gesprekken en indien gewenst kan uw partner of familielid aansluiten bij één of meerdere gesprekken. Tussen de afspraken door kunt u opdrachten mee krijgen voor thuis. Voor een effectieve therapie is het namelijk belangrijk dat u ook tussen de sessies aan de slag bent met uw hulpvraag. Daarbij kunnen we gebruik maken van E-health modules. Regelmatig zal ik met u evalueren hoe u de behandeling en het behandelcontact ervaart.  Aan het einde van de behandeling zult u ook standaard een vragenlijst ontvangen om uw tevredenheid te meten. Indien u hier toestemming voor geeft zal ik aan het begin en het einde van de behandeling uw huisarts informeren over het verloop van de therapie.

Met de ingang van het zorgprestatiemodel op 1 januari 2022 wordt voor iedere cliënt een zorgvraagtype vastgesteld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst, de HoNOS (Health of the Nation Outcome Scales). Deze vragenlijst wordt op basis van het intakegesprek ingevuld door uw behandelaar en hieruit komt een zorgvraagtype naar voren. Dit geeft informatie over de ernst van uw zorgvraag en de verwachtte intensiteit en duur van de behandeling.