Zorgverzekering

Psychologiepraktijk van Puijvelde heeft geen contracten met de zorgverzekeraars. Dit betekent dat niet altijd uw behandeling voor 100% vergoed wordt. Naast uw gebruikelijke eigen risico moet u mogelijk ook een eigen bedrage betalen. Het percentage dat vergoed wordt is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het type polis dat u heeft afgesloten. Contacteer uw zorgverzekeraar om te zien hoeveel u vergoed krijgt bij een niet gecontracteerde zorgverlener.

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding via de zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. U kunt deze verwijsbrief meenemen naar het eerste gesprek of versturen per mail via Tamara@psychologievanpuijvelde.nl

Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 is er sprake van een nieuwe bekostiging in de GGZ, het zorgprestatiemodel. Binnen dit nieuwe model worden behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. Deze zorgprestaties zijn de losse onderdelen van uw behandeling, bijvoorbeeld intake, diagnostiek en behandeling. Per maand zult u een factuur ontvangen met daarop de geleverde zorgprestaties. Deze factuur kunt u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

In het zorgprestatiemodel bepaalt de duur van het consult (45 of 60 minuten), de setting (ambulant-kwaliteitsstatuut sectie II) en het beroep van uw zorgverlener (GZ-psycholoog) het tarief. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen intake/ diagnostiek en behandeling. De maximale tarieven worden bepaald door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Een intakegesprek bij psychologiepraktijk van Puijvelde duurt meestal 60 minuten en een behandelconsult duurt meestal 45 minuten. Onderstaand vindt u de tarieven voor 2024.

Tarieven intake/ diagnostiek
Het maximale NZA-tarief voor een consult van 45 minuten is €159,70.
Het maximale NZA-tarief voor een consult van 60 minuten is €183,44.

Tarieven behandeling
Het maximale NZA-tarief voor een consult van 45 minuten is €135,89.
Het maximale NZA-tarief voor een consult van 60 minuten is €161,46.

Onverzekerde zorg
In de volgende gevallen zult u niet in aanmerking komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar:

  • u heeft geen verwijzing van uw huisarts
  • er is geen sprake van een in de DSM 5 benoemde stoornis
  • uw behandeling wordt niet langer vergoed door uw zorgverzekeraar (in het geval van een specifieke fobie, rouw- of werkgerelateerde problematiek)

Ook in deze gevallen bent u van harte welkom bij psychologiepraktijk van Puijvelde. Houdt er dan wel rekening mee dat de kosten van het traject geheel voor uw eigen rekening zijn. De kosten per consult bedragen in dat geval €115,- per 45 minuten.

Annuleren
Annuleren van de afspraak kan kosteloos tot 24 uur op voorhand. Wanneer een afspraak te laat of niet is geannuleerd wordt €50,- bij u in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet verhalen op uw zorgverzekeraar.

Facturatie
Per maand zullen de geleverde zorgprestaties bij u in rekening gebracht worden. Deze factuur kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. De factuur dient binnen 30 dagen te zijn betaald. Indien de rekening niet binnen de gevraagde termijn wordt betaald zult u een herinnering ontvangen. U hebt dan nog 14 dagen om de factuur te voldoen voor er incassomaatregelen genomen worden. De kosten hiervan zijn voor u zelf.