Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ binnen de zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut van Psychologiepraktijk van Puijvelde vindt u hier.

Privacy

De behandeling is uiteraard vertrouwelijk. Uw gegevens worden zorgvuldig bewaard conform de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de AVG. Zonder uw toestemming worden er geen gegevens aan derden verstrekt. Daarnaast vindt u hier het Privacyreglement.

Klachten

Mocht u een klacht hebben of ontevreden zijn over de behandeling kunt u dat altijd met mij bespreken. Ik zal proberen om samen met u naar een oplossing te zoeken. U kunt daarnaast een beroep doen op de klachtenfunctionaris van Quasir: www.Quasir.nl Zij zullen u adviseren over en helpen bij het formuleren van uw klacht. Zij kunnen bemiddelen en mee zoeken naar mogelijke oplossingen.

Wachttijden

Psychologiepraktijk van Puijvelde hanteert de landelijke vastgestelde normen, de zogenaamde treeknormen, voor de maximaal aanvaardbare wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg. De gemiddelde actuele wachttijden ziet u in onderstaande tabel.

 Gemiddelde aanmeldingswachttijdGemiddelde behandelingswachttijd
Volwassenen2 weken4 weken
Treeknormen4 weken10 weken